• Home
  • Delivery/Verzenden

Delivery/Verzenden

Wij zullen alle bestellingen volgens het volgende schema verzenden:

  • Bestellingen die voor 15:00 ontvangen zijn worden dezelfde dag verzonden met Econt of Speedy.
    Bestellingen die na 15:00 otvangen zijn zullen de volgende dag verzonden worden.
    Bestellingen die ontvangen zijn op Zaterdag/Zondag zullen Maandag verzonden worden.

Uw bestellingen worden verzonden via Econt of Speedy naar een kantoor of naar uw adres naar keuze.

U kunt ervoor kiezen om de koerier bij aflevering te betalen. (Contant en met Bankkaart)

De kosten voor vezending van uw bestelling ziet u meteen op de website wanneer u uw bestelling voltooid.

Wanneer de koerier aan uw deur komt of in een econt kantoor heeft u ten alle tijden de mogelijkheid om eerst te verifieren of al uw producten in het pakket zitten. Mocht dit niet het geval zijn kunt u het pakket terugsturen op de kosten van The Dutch Corner. Bij elke andere mogelijkheid dat het pakket wordt teruggestuurd zullen de kosten daarvoor door de klant moeten worden betaalt Producten die open gemaakt zijn en waar de hygiene niet meer gegarandeerd kan worden kunnen niet terug gestuurd worden. Mocht u iets retour willen sturen, Dan heeft u 14 dagen om dit te doen zolang het product niet open gemaakt is en de kwaliteit kan worden gewaarborgd.

 

DIEPVRIES:
 
Diepvries Producten Verzenden wij alleen met een isobox.
De prijs is afhankelijk van het aantal producten die besteld worden
De prijzen voor de isoboxen zijn:
Mini - formaat 29,5 x 27 x 13 cm en inhoud 2 l, prijs 4,26 BGN per stuk. 
Klein - formaat 39,5 x 30 x 13 cm en volume 5,5 l, prijs 8,34 BGN per stuk. 
Medium - afmetingen 49,5 x 37 x 13 cm en volume 10 l, prijs 13,79 BGN per stuk. 
Large - met afmetingen 49,5 x 37 x 24 cm en volume 22 l 18,84 BGN per stuk.
 
Wij zullen uw bestelling zo compact mogelijk inpakken en de juiste maat isobox toevoegen aan uw bestelling.
Wij zullen uw Diepvries bestelling zakjes met droogijs plaatsten. de kosten hiervoor zijn 3.10 bgn per zakje. Isoboxen van 2L en 5.5L hebben 1 zakje nodig en boxen van 10L en 22L hebben 2 zakjes nodig.
 
Wanneer u weer wilt bestellen stuurt u de isobox terug op onze kosten terug naar econt\speedy en zullen wij deze weer vullen met uw nieuwe bestelling.
Econt Kantoor: Malinova dolina, bul. "Kliment Ohridski" 65 М, 1756 Sofia (te Naam van: 0887241109 (Hulsebosinteood)
Speedy Kantoor: g.k. Mladost 4Mladost, ж.к. Младост 4 488, 1000 Sofia (te Naam van: 0887241109 (Hulsebosinteood)
 
Wij versturen diepvries producten alleen naar een Kantoor van Speedy of Econt. (Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het zsm op te halen)
Uitzondering voor klanten die in steden\Dropjes leven zonder Econt/Speedy kantoor ( In dit geval zal er een extra pakket droogijs worden toegevoegd)
Diepvries producten kunnen niet teruggestuurd worden.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We will ship all orders according to the following schedule:
 
Orders received before 15:00 will be shipped the same day by Econt or Speedy.
Orders received after 15:00 will be shipped the next day.
Orders received on Saturday/Sunday will be shipped on Monday.
 
Your orders will be shipped via Econt or Speedy to an office or to your address of choice.
 
You can choose to pay the courier on delivery. (Cash and by Bank Card)
 
You will see the cost of shipping your order immediately on the website when you complete your order.
 
When the courier arrives at your door or at an econt office, you always have the possibility to check first whether all your products are in the parcel. Should this not be the case, you can return the package at The Dutch Corner's expense. In any other possibility that the package is returned, the costs for this must be paid by the customer Products that have been opened and where the hygiene can no longer be guaranteed can not be returned. Should you wish to return something, You have 14 days to do so as long as the product has not been opened and the quality can be guaranteed.
DEEP-FROZEN:
 
Deep-Frozen Products We only ship with an isobox.
The price depends on the number of products ordered
The prices for isoboxes are:
Mini - size 29.5 x 27 x 13 cm and capacity 2 l, price 4.26 BGN each. 
Small - size 39.5 x 30 x 13 cm and volume 5.5 l, price 8.34 BGN each. 
Medium - dimensions 49,5 x 37 x 13 cm and volume 10 l, price 13,79 BGN each. 
Large - with dimensions 49,5 x 37 x 24 cm and volume 22 l 18,84 BGN each.
 
 
We will pack your order as compactly as possible and add the right size isobox to your order.
We will place your Freezer order bags with dry ice. the cost is 3.10 bgn per bag. Isoboxes of 2L and 5.5L need 1 bag and boxes of 10L and 22L need 2 bags.
 
 
When you want to order again, please send the isobox back to econt at our expense and we will refill it with your new order.
Econt Office: Malinova dolina, bul. "Kliment Ohridski" 65 М, 1756 Sofia (to Name of: 0887241109 (Hulsebosinteood)
Speedy Office: g.k. Mladost 4Mladost, ж.к. Младост 4 488, 1000 Sofia (to Name of: 0887241109 (Hulsebosinteood)

We send frozen products only to an Office of Speedy or Econt. (It is your own responsibility to collect it as soon as possible).
Exception for customers living in cities without Econt/Speedy office ( In this case, an extra package of dry ice will be added)
Frozen products cannot be returned.